Home » Plagen op het duivenhok by L. Geurden
Plagen op het duivenhok L. Geurden

Plagen op het duivenhok

L. Geurden

Published 1955
ISBN :
Sewn
58 pages
Enter the sum

 About the Book 

Bij het vernemen van de inzichten van den Heer Prof. GEURDEN over net samenstellen van dit boek, hebben wij niet geaarzeld toenadering te zoeken met hem, en als medeuitgever te betrachten dit werk zo ruim mogelijk te verspreiden. Wij weten immers hoeMoreBij het vernemen van de inzichten van den Heer Prof. GEURDEN over net samenstellen van dit boek, hebben wij niet geaarzeld toenadering te zoeken met hem, en als medeuitgever te betrachten dit werk zo ruim mogelijk te verspreiden. Wij weten immers hoe zeer de liefhebberij behoefte heeft aan dergelijke documentatie.De duivenliefhebbers zoeken naar een werk dat niet tot de krantenartikels behoort, maar gesteund is en samengesteld op wetenschappelijke bevindingen.De grote kunst om het tot een goed einde te brengen is Uw duiven gezond te hebben. Maar dat kan ook eens tegengaan, en dan moet men weten wat te doen. Wetenschap mag niet vergeleken worden met journalistiek.Om een ziekte te bestrijden hoeft men ze eerst te kennen. Dit is wat in dit boek beoogd werd. Kent men de ziekte, dan kan men ze bekampen, doch niet iedereen bezit de nodige kennis om dit op degelijke wijze te doen. t.t.z. het juiste weermiddel te vinden tegen een bepaalde ziekte.Lapmiddeltjes zijn uit den boze. Praktijk en ondervinding kunnen slechts de basis vormen van een gepast geneesmiddel. Aanwending van zgz. wonderprodukten. die alleen gesteund zijn door helklinkende reklame. en op de markt gebracht door mensen die met duiven niets gemeens hebben, kunnen alleen nadeligen invloed uitoefenen.Wees daarom zeer voorzichtig bil het aanwenden van geneesmiddelen.